Formularz

Wypełnij i wyślij poniższy formularz przesyłając jeden lub dwa swoje utwory w języku polskim.

 

Nagrania mogą być w formacie wideo-audio.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać najpóźniej do 09.12.2022 r.

Zgłoszenia zamknięte.