Konkurs

Startujemy z I etapem

Zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie „Kresowy młody Artysta”

ZAŁOŻENIA KONKURSU

Konkurs powstał w celu zintegrowania zaangażowanych artystycznie polskich środowisk młodzieżowych z Ukrainy, Białorusi i Litwy wokół idei propagowania i rozwoju kultury polskiej. Założeniem konkursu jest także pielęgnowanie polskiej tradycji i historii poprzez współczesną oraz tradycyjną twórczość́ artystyczną. Udział młodzieżowych polskich artystów – amatorów pochodzących z terenów dawnych Kresów Wschodnich będzie unikalną szansą na zaprezentowanie talentu, który będzie miał szanse ujrzeć światło możliwości i twórczości dla publiczności w Polsce. Podniesie to bez wątpienia rangę̨ wykonawców, otworzy też na kontakty z polskimi twórcami i środowiskami twórczymi.

 

Konkurs ma formule online i skład się z 2 etapów:

Etap I – Selekcja nadesłanych zgłoszeń przez Jury oraz wybór 10 Finalistów, którzy zakwalifikują się do II etapu finałowego (Zamieszczenie listy finalistów na stronie konkursowej).

Etap II – wyłonienie zwycięzców I, II, III miejsca z 10 finalistów – 12 grudnia 2022 r. Ogłoszenie oraz podsumowanie wyników odbędą się online.

Do konkursu „Młode Kresowe Talenty” zapraszamy wszystkie chętne osoby w wieku 12-18 lat.

Wszystkie szczegóły znajda Państwo w regulaminie konkursu zamieszczonym poniżej.

CELE KONKURSU

  • wspieranie polskości u młodzieży i dorosłych poprzez formy aktywności artystycznej;
  • promocja artystów amatorów z Kresów Wschodnich;
  • prezentacja polskiej publiczności historycznego dorobku polskich Kresów;
  • umożliwienie dużej ilości widzów poznanie artystów z Litwy, Ukrainy i Białorusi;
  • nawiązanie relacji pomiędzy artystów z Kresów Wschodnich.