O nas

Fundacji Wsparcia Historii i Kultury Polskiej rozpoczęła swoją działalność w 2013 roku.
Do głównych celów organizacji należy pielęgnowanie polskich tradycji niepodległościowych oraz wzmacnianie więzi z Krajem wśród dzieci i polskiej młodzieży zamieszkałej na terenie Kresów Wschodnich byłej RP, odciętej od swojej prawdziwej Ojczyzny.

 

Kierujemy się hasłami: Pamiętamy, Pomagamy i nie Zapominamy!

Nasze działania to min:

  • Organizacja obozów edukacyjno–integracyjnych dla młodych Polaków z terenów Kresów Wschodnich byłej RP
  • Prowadzenie warsztatów liderskich i historycznych dla polskiej młodzieży z Kresów;
  • Współorganizacja polskich uroczystości patriotycznych i narodowych
  • Pomoc polskim Kombatantom i ich rodzinom na terenach Kresów Wschodnich byłej RP
  • Stała opieka i prowadzenie prac renowacyjnych nad grobami polskich żołnierzy
  • Odszukiwanie polskich „Miejsc Pamięci” na Kresach i budowa kwater polskich Żołnierzy

 

Uczymy się, rozwijamy, poszerzamy swoje horyzonty, staramy się pomagać innym, dbając o tradycje i historie Polski. Rozbudowując nasz kulturalno-patriotyczny dorobek ruszamy z nowym pomysłem, który kiełkował w naszych sercach od dawna. Pragniemy zaprezentować światu zdolne młode kresowe Talenty, które na co dzień takiej szansy nie mają. Polskie dzieci i młodzież, która lubi i kocha śpiewać.

Startujemy już dziś z konkursem pt. „Kresowy Młody Artysta”, który kierujemy do polskiej młodzieży, młodych artystów – amatorów mieszkających oraz pochodzących z terenów dawnych Kresów Wschodnich, oraz młodzieży z Kresów UKRAINY (która przyjechała do Polski w trakcie obecnej wojny). Konkurs jest organizowany w systemie online, dzięki czemu dajemy wszystkim możliwość pokazania się szerszej publiczności. To unikalna szansa na zaprezentowanie talentów i możliwości wokalnych dla odbiorców w Polsce i poza jej graniami.